KASTBERGADVOKAT

KASTBERGADVOKAT är ditt bollplank vid juridiska och kommersiella överväganden. Vi har ett nära samarbete för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.
Kastberg Advokat

Corporate

KASTBERGADVOKAT är ditt bollplank vid juridiska och kommersiella överväganden. Vi har ett nära samarbete för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.
KASTBERGADVOKAT erbjuder kvalificerad rådgivning avseende de flesta frågor som uppstår i ett bolags dagliga verksamhet såsom tvistelösning, arbetsrätt, organisatoriska och bolagsrättsliga frågor. Rådgivningen omfattar även etablering av bolag, företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, styrelseuppdrag, hantering av registreringsärenden eller aktieägaravtal.
Kastberg Advokat

Kommersiella avtal

KASTBERGADVOKAT hjälper dig att granska, förhandla och utforma alla typer av kommersiella avtal såsom samarbetsavtal, joint ventures, agent-, distribution- och licensavtal, försäljnings- eller inköpsavtal. är ditt bollplank vid juridiska och kommersiella överväganden. Vi har ett nära samarbete för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.
KASTBERGADVOKAT erbjuder kvalificerad rådgivning avseende de flesta frågor som uppstårav att biträda såväl nationella som internationella klienter inom en rad olika branscher. Med strategiska och välformulerade avtal kan vi stärka dina samarbeten eller undvika tvister och problem.
Kastberg Advokat

Immaterialrätt och marknadsrätt

KASTBERGADVOKAT erbjuder kvalificerad rådgivning inom immaterialrätt och marknadsrätt och hjälper dig att skydda och kommersialisera rättigheter, analysera lagligheten i marknadsföring eller biträda i intrångsfrågor. De immateriella rättigheterna är den viktigaste tillgången för bolag inom exempelvis media- och underhållningsindustrin, för innovationsbolag och bolag inom tech och digitalisering. En genomtänkt IP-strategi är ofta en förutsättning för att framgångsrikt kunna kommersialisera och exploatera rättigheter.
KASTBERGADVOKAT har omfattande erfarenhet av att förhandla och upprätta komplexa flerpartsavtal inom upphovsrätt, mönster- och varumärkesrätt såsom licensavtal, samproduktionsavtal eller distributionsavtal.
Kastberg Advokat

Film och media

KASTBERGADVOKAT har gedigen kunskap och erfarenhet av att biträda klienter inom reklam, TV- och filmindustrin. Bland byråns klienter återfinns många av våra främsta profiler och bolag i reklam- och underhållningssektorn. För att nå framgång och nå ut med din film internationellt är det viktigt att du från början tänker strategiskt kring avtal och rättigheter. Detsamma gäller spel, appar och digitala tjänster.
KASTBERGADVOKAT hjälper dig med såväl avtal med upphovsmän, finansiärer, samproducenter eller distributörer som granskning av lagligheten i filmens innehåll och säkerställande av filmens chain of title.

Om

Jennie Kastberg

Jennie Kastberg har arbetat med att ge kvalificerad affärsjuridisk rådgivning i snart femton år; en bakgrund som innebär kunskap och erfarenhet med såväl bredd som djup. Hon är främst specialiserad inom kommersiell avtalsrätt, media och immaterialrätt. Jennie har även omfattande erfarenhet av tvistelösning. Hon arbetar med svenska och internationella klienter inom flertalet sektorer med särskilt fokus på media och underhållning.
Jennie har mångårig erfarenhet av att förhandla, upprätta och granska komplexa flerpartsavtal och bistår med löpande affärsrådgivning inom samtliga de legala frågeställningar som uppstår i samband med affärstransaktioner och samarbeten såsom licensavtal, samproduktionsavtal, distributionsavtal och legala strategier.
I femton år har Jennie biträtt filmare och filmproducenter, av vilka många haft stora framgångar såväl nationellt som internationellt. Hon har sedan lång tid biträtt utländska företag som önskar etablera sig i Sverige.
Jennie föreläser regelbundet om immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt på bland annat Lunds universitet. Jennie är advokat sedan 2008.

Varför KASTBERGADVOKAT

01.

Kvalitet

02.

Integritet

03.

Personligt

Kontakta oss

KASTBERGADVOKAT
High Court,
Malmöhusvägen 1,
211 18 Malmö,
+46 (0)10 102 50 40
+46 (0)703 24 95 93
jennie.kastberg@kastberglaw.com